Pilvipalveluiden kustannussäästöt yrityksille

Yhä useampi yritys kuin myös yksityishenkilökin on siirtynyt pilvipalveluiden käyttöön. Osasyitä tähän voi olla useita, mutta päällimmäisenä monella tulee mieleen varmaankin internetin maailmanlaajuisuus ja päätelaiteriippumattomuus.

Tämä helpottaa etenkin etätyöskentelyä, jolloin sovellukset ja palvelut ovat käytössä ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan vain internetyhteys on kunnossa. Pilvipalveluiden hyödyt käsittävät myös paljon muitakin ominaisuuksia.

 

pilvipalveluiden hyödyt

 

Ulkoistuksen tilanne tällä hetkellä

 

 

Pilvipalveluiden lisäksi suuri osa yrityksistä käyttää myös ”perinteisiä IT-ratkaisuja”.

Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksillä on käytössä omia IT-järjestelmiä. Tämä tuo lisähaasteita IT-järjestelmien ja IT-palveluiden hallinnassa.

Toisinaan myös konesalin suuresta kapasiteetista on käytössä vain murto-osa ja hyödyntämättömän kapasiteetin vaihtoehtoiskustannukset kasvavat suuriksi.

Omien IT- laitteiden ylläpitoon tarvitaan henkilöstöä, mikä taasen lisää yrityksen kustannuksia.

 

 

 

Mitä pilvipalvelut ovat?

 

 

Pilvipalvelut ovat internetin kautta hankittuja kapasiteettipalveluita ja sovelluksia.

Tällöin erilaiset tiedostot ja ohjelmat eivät sijaitse omalla päätelaitteella tai palvelimella, vaan pilvipalvelussa, jolloin niihin pääsee käsiksi internetin välityksellä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Pilvipalvelussa voi samanaikaisesti olla esimerkiksi ohjelmistoja, tiedostoja ja palveluita.

Päätelaiteriippumattomuus

 

Monelle suomalaiselle varmaankin tunnetuin pilvipalvelun muoto on sähköposti, jonka teknologia on ollut tiedossa jo kauan. Sähköpostin hyöty tulee ilmi erityisesti silloin, kun tarvitsee löytää jostain vanhasta viestistä tiettyä tietoa tai liitteessä oleva tiedosto. Nämä löytyvät siitä huolimatta, vaikka siihen aikaan käytössä olevat laitteet olisivat jo rikkoutuneet ja nyt käytössä olisi uusi laite. Tiedostot ovat tallentuneet tällöin pilvipalveluun ja niitä pääsee selaamaan myöhemminkin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Pilvipalvelut ovat kuitenkin myös paljon muuta, kuin pelkkä sähköposti. Pilvipalvelut mahdollistavat kommunikoinnin ja yhteistyön yrityksen eri osastoiden ja yksiköiden välillä.

 

Kun yrityksen ohjelmat ja tiedostot ovat pilvipalvelun takana, niin kaikki käyttöoikeuden haltijat pääsevät katsomaan sekä tarvittaessa muokkaamaan ja käyttämään sovelluksia ja tiedostoja reaaliaikaisesti.

 

Käyttöoikeuksien muokkaaminen, kuten tunnusten lisääminen ja irtisanominen, reagoi myös nopeasti yrityksen työntekijöiden määrään. Uusille työntekijöille kaikki sovellukset ja tiedostot ovat heti valmiina käyttäjätunnuksen takana, eikä aikaa kulu niiden asentamiseen laitteelle.

 

 

 

 

Pilvipalveluiden muodot

 

 

Ohjelmisto palveluna.

 

Ohjelmisto palveluna -tyylisessä pilvipalvelussa palveluntarjoaja ylläpitää sovellusta kokonaisuudessaan ja vastaa palvelun tuottamisesta ja sen ylläpidosta. Tällöin käyttäjän ei tarvitse murehtia päivityksistä, huollosta ja suojauksesta, vaan saa keskittyä nauttimaan toimivasta palvelusta.

 

IT-ympäristö

Alusta palveluna

 

Alusta palveluna tarkoittaa sovelluskehityksen pilvialustoja, jolloin palveluntarjoaja tarjoaa yrityksille sovellusalustoja, joita käytetään mm. ohjelmistokehityksessä. Tällöin yritys joutuu itse ylläpitämään omia sovelluksiaan, huolehtimaan päivityksistä ja tietoturvasta.

 

 

Infrastruktuuri palveluna

 

Infrastruktuuri palveluna tarkoittaa virtuaalipalvelimien ja tallennustilan hankkimista palveluna. Tällöin palveluntarjoaja myy yritykselle laitteiston resurssit käyttöön. Yritys täten itse huolehtii ja hallinnoi palveluiden kapasiteettia, palomuureja, verkkoyhteyksiä yms. Tämä vaatii myös enemmän osaamista itse yritykseltä sekä paljon osaavaa henkilöstöä, joka ylläpitää ja kehittää järjestelmiä.

 

 

Pilvipalveluiden tyyppejä ovat vastaavasti yksityinen pilvi, julkinen pilvi ja hybridipilvi.

 

Yksityinen pilvi tarkoittaa yrityksen oman lähiverkon palvelua. Tällöin pilvipalveluun pääsemiseen ei riitä pelkkä tietoliikenneyhteys, vaan yritys joutuu itse järjestämään ja vastaamaan laitteistojen ja koko konesalin ylläpidosta sekä kustannuksista. Myös varsinkin alkuinvestoinnit ovat yksityisen pilven osalta suuret julkiseen pilveen verrattuna.

 

Julkinen pilvi on vastaavasti nimensä mukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämä pilvi. Tällöin palvelu on järjestetty yleensä siten, että kapasiteetti on käytössä ilman yrityksen omaa laitteistoa tai omaa kapasiteettia. Julkisen pilven ylläpidosta ja tietoturvasta vastaa palveluntarjoaja.

 

Hybridipilvi on loogisesti yksityisen ja julkisen pilven välimuoto. Tällöin yrityksen oma, yksityinen pilvi yhdistetään palveluntarjoajan ympäristön kautta. Tämä antaa yritykselle vapauden valita tapauskohtaisesti, missä tilanteissa hyödyntää julkista ja missä tilanteessä yksityistä pilveä.

 

 

Pilvipalvelut

 

Pilvipalvelut ja tietoturva

 

Yrityksien sensitiivinen eli arkaluonteinen tieto sijaitsee monesti ulkopuolisen palveluntarjoajan konesalissa.

Konesalit ovat ympäri vuoden tehokkaassa käytössä ja ne ovat tarkkaan vartioituja laitoksia. Palveluntarjoaja pystyy tarvittaessa siirtämään myös konesalin kaiken kapasiteetin toiseen konesaliin, mikäli alkuperäiseen konesaliin tulee häiriötila.

Palveluntarjoajan konesaleissa säilytettävät tiedot ovat myös salattuja, mikä pitää huolen siitä, että kaikki tiedot ovat turvassa, eikä niihin kuka tahansa pääse käsiksi.

 

 

 

 

Pilvipalvelut osana yrityksen IT-ympäristöä

 

 

Perinteisissä IT-järjestelmissä yritys joutuu ostamaan lukuisia lisenssejä itselleen ja ylläpitämään omia IT-laitteita ja konesalia. Tämä kasvattaa kustannuksia pidemmällä tähtäimellä.

 

Pilvipalvelut alentavat kustannuksia merkittävästi ja ulkoistuksen myötä yritys pystyy keskittymään enemmän omaan liiketoimintaansa.

 

Pilvipalvelu on nopea ja selkeä tapa ottaa IT-palveluita käyttöön. Yritys voi aloittaa pilvipalveluiden käytön tietyllä sovelluksella ja liiketoiminnan tarpeiden kasvaessa laajentaa tarvittavaa kapasiteettia ja palvelukokonaisuutta. Pilvipalvelut poistavat myös perinteisen teknologian monimutkaisia prosesseita, sillä palvelu voi huolehtiia siitä, onko tiedosto tallennettu, onko joku muu jo muokannut sitä, kenellä on tiedostosta uusin versio ym.

 

Pilvipalveluihin siirtymisen myötä kiinteät kustannukset alenevat, sillä yritys ostaa tarvitsemansa palvelut ja kapasiteetin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tällöin yritys maksaa vain käytetystä kapasiteetista, jolloin kustannuksia on helppo seurata ja kohdentaa.  Nämä kaikki säästyneet varat voidaan investoida muihin kannattaviin projekteihin.

 

 

Pilvipalvelut ovat tulleet osaksi toimivaa yrityksen IT-ympäristöä. Pilvipalveluiden avulla pystytään reagoimaan myös nopeasti erilaisiin liiketoiminnan tarpeiden muutoksiin ja pitämään huolta mm. toimivuuden ja tietoturvan ajantasaisuudesta. Pilvipalveluiden hyödyt perinteiseen teknologiaan verrattuna ovat jo aiemmin ilmi tulleet käyttöönoton helppous ja vaivaton ylläpito.

 

 

 

Lue myös artikkelimme pilvipalveluiden tietoturvasta!

 

 

Lue lisää IT-palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä lisää turvallisesta ja toimivasta IT-ympäristöstä!

 

IT-palvelut

 

Ota yhteyttä
  • Piispantilankuja 6 a, 02240 Espoo
  • Pitkämäenkatu 11, 20250 Turku
  • Vaihde: 09 86773500
Asiakaspalvelu
Twiitit