IT-ulkoistus

Juu name it – your choice. Ulkoista osaittain tai kokonaan. Microsoft 365 pilvipalvelut, hallintapalvelut, asennus- ja koulutuspalvelut, asiakaspalvelu, palvelupyynnöt, etätukipalvelu halutessa 24/7, laajennukset, kybersuojaus, etähallintapalvelut, tukisovellutukset, etäseuranta, verkkolaitteiden hallinta ja valvonta 24/7. Tietoturva ja koulutus. Kaikki yhdellä sopimuksella. Kaikki it-palvelut tai vain ne joita tarvitsette.

Microsoft on myöntänyt Somicille Solution Partner-tunnustuksen. Ja asiakkaamme luottivat kun siirsimme heidän palvelut pilveen. Se kannatti. MS_Solution_partner.png

Laske tarjous

Vastaa muutamaan kysymykseen, saat tarjouksen helposti ja nopeasti 30 sekunnissa sähköpostiisi.

Aloita

Asiakaspalvelusopimus

Toimittajan palvelutuotannon runkona toimii asiakkaan kanssa sovittava palvelusopimus. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa asiakkaalle tietoturvallisia, hallittuja, joustavia ja kehittyviä IT- palveluita vakioidusti, yhden kontaktirajapinnan periaatteella. Toimittaja kohdentaa palveluitaan sopimuksen sisällön mukaisesti IT- ympäristön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja korkean käytettävyyden mahdollistamiseksi.

Asiakaspalvelusopimuksen ajatuksena on kehittää asiakkaan IT- ympäristöä tukeutuen toimittajan säännölliseen proaktiiviseen viestintään IT- ympäristön kehitys- ja muutosmahdollisuuksista.

Asiakkuuspäällikkö

Asiakkuuspäällikkö on yrityksellesi nimetty kontaktihenkilösi, joka toimii tekniikan ja asiakastarpeiden tulkkina, moottorina ja osallistuu aktiivisesti ratkaisujen tietoturvalliseen kehittämiseen.

Hänen tehtävinään, yhdessä tekniikan kanssa, on löytää ja tunnistaa asiakasympäristöön oikeat tekniset ratkaisut, proaktiivinen viestintä, osallistua kehityssuunnittelun ja auttaa oikeiden palveluiden ostamisessa, kohdentamalla hankkeet IT- budjettiin, huolehtia dokumentaatioista ja varmistua oikeiden työkalujen käytöstä arjessa liiketoimintaanne tukien.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakasympäristön palvelutilanteiden koordinointi tukeutuu asiakaspalvelukeskuksen toimintaan, joka osaltaan seuraa, tuottaa ja palvelee asiakasrajapinnassa mm. seuraavasti:

 • Vastaanottaa ja ohjaa edelleen kaikki palvelupyynnöt
 • Sopii palvelupyyntökohtaisen käyntiajan loppuasiakkaan kanssa
 • Suorittaa palvelupyynnössä tilatut tehtävät ja palvelut
 • Kirjaa ongelman ratkaisun työnohjausjärjestelmään
 • Informoi asiakasta
 • Ylläpitää dokumentointia

Ympäristön hallintapalvelu

Asiakkaan ympäristön hallintapalvelu mahdollistetaan nykyaikaiseen tietoturvapalveluun perustuen. Toimittajan määrittämän tietoturvaympäristön avulla, IT- ympäristön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on ensisijainen lähtökohta.

Toimittajan määrittämät yleiset toimenpiteet ja toiminnallisuudet, joilla ympäristön luotettavuutta korostetaan ja ylläpidetään, tukevat toimittajan yhden kontaktipisteen toimintamallia. Palvelutuotannon aikana toimittaja huolehtii asiakkaan IT- ympäristön tilasta, palveluiden saatavuudesta, seuraamalla ympäristön tilaa aktiivisesti.

Ympäristön hallintapalvelun palveluita ovat mm:

 • tietoturvaympäristön hallinnolliset ja ylläpidolliset työt
 • lisensointien oikeellisuuden seuranta
 • vianselvitystyöt

Päätelaitehallintapalvelu

Asiakkaan ongelma- ja muutostilanteiden ratkaisemiseksi toimittaja tuottaa palveluita asiakaspalvelukeskuksessaan, jossa käsitellään asiakasympäristössä ilmenneet ongelma- ja vikatilanteet sekä mahdolliset ympäristön muutostarpeet.

Päätelaitehallintapalveluun sisältyviä tehtäviä ovat mm:

 • päivittäiset käyttäjätukipalvelut
 • tukisovellusten ja lisenssien hallinta
 • tietoturvamääritysten ylläpito
 • päätelaitteiden toimintakunnon seuranta
 • laitteiden etälukitseminen ja tai etätyhjennys

Palvelulähiverkko

Lähiverkon, joko langattoman tai langallisen, käyttöpalvelut koostuvat laitteiston tilanseurannasta ja laitteiston toiminnan jatkuvuuteen tähtäävistä säännöllisistä toimista. Toimittaja seuraa verkkolaitteiden yleistä tilaa ja järjestää tarvittaessa laitteistolle huoltotoimet. Verkkolaitteiston konfiguraatioiden talletus ja ylläpito ovat osa palveluamme.

Lähiverkkolaitteen rikkoutuessa toimittaja toimittaa korvaavan laitteen asiakkaalle erikseen sovitulla tavalla.

Tietoliikenneyhteydet

Pilvipalveluiden laajentuva käyttö korostaa tietoliikenteen osuutta erittäin tärkeänä osana IT-infran toimivuutta ja tietoturvaa. Oikein rakennetun kokonaisuuden avulla, voidaan haitallinen liikenne estää ja optimoida liiketoimintasovellusten verkkoliikenne sekä joustavoittaa etätyön suorittamista.

Luonnollisesti yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi, tulee huomioida tarvittavat varayhteydet, joiden merkitys korostuu mahdollisessa ongelmatilanteessa. Suunnittelemme huolellisesti tarvittavat yhteydet ja etsimme aktiivisesti tapoja kustannustehokkaan ratkaisumallin hyödyntämiseen vikatilanteita peilaten.

Palvelumme kattavat kaikki kriittiset tietoturvaratkaisut tiedon jatkuvan ja tietoturvallisen saannin mahdollistamiseksi.

Tietoturvapalvelut

Somicin Palomuuripalvelu sisältää palomuurilaitteiston ja automaattisen valvonnan. Valvonnan havaitsemista tapahtumista ilmoitetaan asiakkaalle jatkotoimista sopimista varten. Tapahtumat käsitellään yhdessä määritellyn palvelusopimuksen mukaisesti. Palomuuripalvelu toimitetaan valmiina palvelupakettina, joka voidaan joustavasti räätälöidä asiakkaan tarpeita vastaavaksi erityispiirteineen.

Monipuolinen palvelumme on luotettava ja kustannustehokas ratkaisu tarpeisiin, joissa edellytetään korkealuokkaista tietoturvaa. Palomuuripalvelumme tarjoaa kattavan turvan suojaten yrityksen tietoverkon jatkuvasti kehittyviltä ja muuttuvilta uhkilta. Palveluumme sisältyvät monipuoliset tietoturvaominaisuudet, kuten tunkeutumisen esto sekä virus- tai haittaohjelmien sisällön suodatus ja havainnointi.

Tietoturvauhkien havainnointi

Ennakoi – ehkäise – havaitse – toimi periaatteella voit varmistua yritystäsi uhkaavilta tietomurroilta ajoissa.

Tiesitkö, että yli puolet pienistä ja keskisuurista yrityksistä on raportoinut joutuneensa tietomurron kohteeksi ja kuinka suuri osa ei edes tiedä joutuneensa kohteeksi? Tietomurron yksi suurimmista haitoista menetetyn tiedon lisäksi, on yrityksen saama mainehaitta ja sen myötä, jopa liiketoiminnan jatkuvuus.

Somicin palvelumallista löytyy ratkaisu yrityksesi IT- ympäristön turvallisuuteen ja tietoturvan hallintaan. Ratkaisumme avulla seuraamme jatkuvasti IT- ympäristösi tapahtumia, joiden tarkoituksena on tunnistaa tietomurtoihin pyrkivät tapahtumaketjut. Meiltä löydät näkyvyyden IT- ympäristöösi ja sen tietoturvan kehittämiseen.

Palvelussamme tuotettavat tietoturvapalvelut kattavat työasematurvan, mobiiliturvan, palvelinturvan ja pilvipalveluiden turvan.

Tiedostonhallinta

Siirrämme jatkuvasti asiakasympäristöjen perinteisiä palvelinratkaisuja pilvipalveluun. Microsoft Azure on jatkuvasti laajeneva alusta integroituja pilvipalveluja, joiden avulla yrityksesi säästää kustannuksia ja toteuttaa tehokkaan nykyaikaisen työskentely-ympäristön. Etätyö, läsnätyö ja palvelevat asiakasympäristöt, muodostavat pilvipalvelussamme turvallisen, joustavan ja kustannustehokkaan kokonaisuuden, joka on nopeasti käyttöönotettavissa ja skaalautuu uudistuneisiin tarpeisiin tulevaisuudessakin.

Azure yhdistyy ja sulautuu vaivatta nykyiseen infraanne. Tietoturvallisten yhteyksien, tiedon ylläpidon ja salausominaisuuksien ansiosta Azure on turvallinen valinta.

 • Skaalautuva
 • Nopea käyttöönotto
 • Monipuolinen
 • Tehostaa ja nopeuttaa työntekoa

Yllä olevat ominaisuudet kuvaavat yleisesti nykyaikaista pilvipalvelualustaamme, joka soveltuu kaikenkokoisille asiakasyrityksille. Miksi siis maksaa vanhenevasta tietotekniikasta, jos saat palvelun kilpailukykyisellä hinnoittelulla?

Asioita, joita otamme esille palvelinratkaisujen suunnittelussa ovat mm:

 • käsiteltävät tietomäärät
 • datan fyysinen sijainti (Suomi vs. EU)
 • datayhteydet ja niiden kuormitus
 • tiedon saatavuus

Kokonaisuuden ja ratkaisun kannalta edellä mainitut asiat huolellisen suunnittelun ja tietoturvan lisäksi, ovat määrääviä tekijöitä käyttöönotettavan kokonaisuuden kannalta.

Varmistukset

Jatkuvasti laajenevien pilvipalveluiden käytön ja datan määrän kasvaessa, pilvipalveluiden asianmukainen varmistus on merkittävä tekijä kokonaisvaltaisen tietoturvan mahdollistajana, peilattavista pilvipalveluista huolimatta.

Varmistuspalvelumme kattaa kokonaisvaltaiset varmistuspalvelut paikallisille palvelimille, työasemille, konesaliin ja pilvipalveluille.

Microsoft tarjoaa hyödyllisiä työkaluja, jotka tekevät työskentelystä tehokasta ja sujuvaa, mutta näihin palveluihin tallennettuja tietoja ei oletusarvoisesti varmuuskopioida.

Tässä muutama merkittävä syy varmistuksille:

 • varmuuskopiointi on asiakkaan vastuulla
 • datan poisto vahingossa ja tahallisesti
 • sisäiset ja ulkoiset uhat
 • datan säilytyksen vaatimukset (GDPR)

Varmistuspalvelun käyttöönotolla saat merkittäviä etuja, vähintäänkin tiedon palauttamisen mahdollisuudella, sillä se saattaa olla yrityksesi arvokkainta pääomaa. Asiakaskohtaisesti suunniteltu ja hyvin toteutettu varmistuspalvelu on automatisoitu, huoleton, helppo budjetoida, edullinen, tietoturvallinen ja käyttäjäystävällinen palvelu, joka toimii sekä PC- että Mac työasemissa.

Työasemat ja oheislaitteet

Toimitamme asiakasympäristöihin huolella valittujen päämiestemme toimivat laitteet, joiden jatkuva käytettävyys on tavoitteemme. Me huolehdimme siitä, että laitteesi ovat käyttökuntoisia ja seuraamme niiden tilaa säännöllisesti. Tämä antaa meille mahdollisuuden proaktiiviseen ongelmatilanteiden ehkäisemiseen ja mahdollisen tuuletin osuman sattuessa, nopeampaan tilanteen ratkaisemiseen.

Ratkaisumme yksityiskohdat määrittävät huollon vasteajan, paikalle saapumisen ja muut yksityiskohdat, joilla laitteesi toimintakunto palautetaan käyttöösi.

Toimitamme laitteet oheislaitteineen elinkaarimallilla yleisimpiin käyttöjärjestelmäympäristöihin, joten PC- ja Mac- laitteet ovat valikoimissamme.

Meiltä saat myös muut työskentelyssä tarvitsemasi oheislaitteet käyttöösi. Olipa tarve lisänäyttöön, tulostamiseen, äänen- ja kuvankäsittelyyn tai etätyöhön liittyvä, niin ratkaisu löytyy meiltä.

Asiakkuuspäällikkömme auttaa sinua henkilökohtaisesti valitsemaan oikean laitteen, mikäli tarvitset uuden työkalun tai haluat päivittää nykyisen uudempaan. Vaihdon yhteydessä huolehdimme vanhan laitteesi kierrätykseen vakioidun malimme mukaisesti.

Ohjelmistot palveluna

Ohjelmistopalvelumme avulla autamme sinua työskentelysi vaatimien ohjelmistojen valinnassa ja käyttöönotossa, sekä ongelmatilanteiden kohdatessa käytössä.

Ohjelmistohankinnat keskittämällä ja lisenssien oikeellisuuden tarkistamalla, et maksa turhasta ja näin syntyvällä säästöllä mahdollistat kustannustehokkaamman toiminnan. Palvelumme kautta on mahdollista saada yksi lasku, kaikista ohjelmistohankinnoista.

Edustamme kaikkia tunnetuimpia ohjelmistoja, kuten:

 • Adobe
 • Autodesk
 • F-Secure
 • Microsoft
 • Sophos

Projektit

Työstämme vuosittain useita erilaisia projekteja asiakasympäristöissämme, joiden lähtökohtana on muuttuneet tarpeet ja asiakasvaatimukset liiketoiminnan tavoitteisiin nähden.

Ennen varsinaisen projekti aloittamista tehdään riskianalyysi, jolla pyritään ennalta ehkäisemään projektiin liittyvät riskitekijät. Pyrimme löytämään vastauksia projektin läpiviennin onnistumiselle pohjautuen yksinkertaiseen tarkistuslistaan, jossa haetaan vastauksia tiivistetysti seuraaviin osa-alueisiin:

 • Mitä ratkaisen - ratkaisenko oikeaa asiaa?
 • Teenkö oikeanlaisen ratkaisun?
 • Toteutetaanko ratkaisu oikein?
 • Millaista projektinhallinta on?
 • Onko projektin tekninen osaaminen riittävää?

Näiden vastausten analysoinnin jälkeen voidaan siirtyä selvittämään edellytyksiä projektin läpiviemiseksi, sovitussa kustannustasossa, aikataulussa ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymistä.

Esitystekniikka

Neuvottelutilojen toimiva ja laadukas esitystekniikka on yksi digitalisoituvan työskentelyn perusteista. Voidaksemme tarjota asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja, olemme etsineet palveluillemme parhaat yhteistyökumppanit.

Meiltä saat AV-ratkaisut Teams for Rooms, Teams, Zoom ja Meet- tarpeisiin. Tarvitsetpa sitten videotykkiä, kosketusnäyttöjä, kameroita, kaiuttimia tai mikrofoneja, ratkaisu löytyy kyllä.

Koulutus

Alati uudistuva IT- ympäristö ohjelmistoineen ja ratkaisuineen, edellyttää kykyä omaksua ja oppia uusia asioita jatkuvasti. Uudet teknologiat ja uudet mahdollisuudet edellyttävät aika ajoin kouluttautumista niiden käyttöön ja hallintaan.

Kääntymällä puoleemme koulutustarpeissanne, koostamme teille sopivimman ratkaisun, jolla omien työtehtävien hoitaminen tehostuu ja helpottuu. Kumppaniemme avulla varmistumme innostavasta ja osaavasta koulutuspalvelusta, joten aloitetaan suunnittelu yhdessä jo tänään.

Palveluvuokraus

Joustavat ja monipuoliset rahoitusmallimme antavat mahdollisuuden IT- ympäristön riittävän nykyaikaisuuden ylläpitämiseksi jaksotetuin kustannuksin.

Elinkaarimallimme mahdollistaa infran uudistamisen suunnitellusti ja ilman kohtuuttomia etukäteiskustannuksia, jolloin henkilöstön työtyytyväisyys paranee, kun uudistettu teknologia mahdollistaa tuottavan työn tekemisen.

Laitteistojen ja infran uudistaminen säännöllisesti tuottaa myös kustannussäästöjä kokonaiskustannusten jäädessä matalammiksi, kuin liian vanhan infran kertaluonteinen uudistaminen.

Rahoitusratkaisujemme hyödyntämisellä IT- hankintojen budjetointi helpottuu ja yrityksen IT- strategian noudattaminen toteutuu organisoidusti ja voit keskittyä IT- kehitykseen suunnitelmallisesti. Näin säästyy aikaa varsinaisen liiketoiminnan kehittämiselle ja keskityt oikeiden asioiden tekemiseen.

Vastaa muutamaan kysymykseen, saat tarjouksen helposti ja nopeasti 30 sekunnissa sähköpostiisi.