Somiclaisia palkittiin pronssisilla ansiomerkeillä


Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta myönsi ansiomerkkejä somiclaisille. Somiclaisista Kati Korhonen, Minna Torkki, Max Kankainen, Marko Jämsänen ja Christian Eroma, palkittiin pronssisilla ansiomerkeillä. Pronssista ansiomerkkiä voi anoa Keskuskauppakamarilta kun on työskennellyt menestyksekkääksi saman yrityksen palvelussa, tai itsenäisenä yrittäjänä, yli 10 vuotta tai yli 15 vuotta.

kauppakamarin palkintohetki

Keskuskauppakamarin kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama ansiomerkkilautakunta päättää ansiomerkkien myöntämisestä. Ansiomerkkilautakunnan jäsenet edustavat elinkeinoelämän eri aloja.Edellinen sivu