Asiakas se ei vaan valehtele.

Muutama Somicin asiakas-case. Lue.

Toimitimme asiakkaallemme Amer Sportsille kokonaisvaltaisen Call Center -järjestelmän, joka yhdisti ja yhtenäisti yrityksen kommunikointijärjestelmän toimivaksi kokonaisuudeksi. Call Center -palvelut sisältävät muun muassa varavastauspalvelun, vaihteenhoidon ja tarvittaessa ulkoistetun asiakaspalvelun. Call Center -ratkaisut mahdollistavat korkean palvelutason säilymisen myös esimerkiksi lomien ja muiden poissaolojen aikana. Lisäksi Call Center -palvelu voidaan toteuttaa täysin mobiilisti.

Somicilta hankkimamme call center -järjestelmä parantaa asiakaspalveluamme. Asiakkaat saavat järjestelmän ansiosta aina jonkun kiinni. Kyllä suosittelisimme Somicia myös muille.

Ville Fagerholm
Asiakaspalvelupäällikkö
Amer Sports Suomi Oy

Asiakkaan erityistarpeena oli skannata käyttöoppaita, laskuja, lomakkeita ja muita asiakirjoja sähköiseen muotoon ja tallentaa ne suoraan järjestelmään.

Dokumenttien skannaus –ratkaisumme muuntaa asiakirjan haluttuun muotoon, esimerkiksi exceliin, wordiin tai PDF/PDF/A:ksi. Myös kehittyneen OCR-optisen merkintunnistus -tekniikan avulla tietokone tulkitsee skannatun asiakirjan kuvat ja muuntaa täten pikselit luettaviksi teksteiksi. Näin asiakirjoja on helppo muokata, analysoida ja hakea jälkikäteen hakusanojen avulla. Palveluumme on myös mahdollista integroida sovellus, joka tunnistaa sekä asiakirjojen tekstejä jopa yli 190 eri kielellä että 1D- ja 2D-viivakoodeja. Somic Printti –palvelua on myös helppo käyttää ja hallita muun muassa älypuhelimilla, verkkokäyttöliittymillä ja sähköpostilla.

Valitsimme Somicin hyvän palvelun, erinomaisen asiakaspalvelun, yksinkertaisen asioinnin ja edullisten hintojen perusteella. Aikaa ja rahaa on säästynyt

Juhani Raunio
Talousjohtaja
Sony Music Entertainment Finland

Somic toteutti Raksystems Insinööritoimistolle Contact Center -kommunikointijärjestelmän, joka yhtenäisti yrityksen imagoa ja paransi työntekijöiden tavoittavuutta. Somicin tarjoaman Call Center -palvelun avulla myös asiakaspalvelun tulosta pystyttiin myös seuraamaan paremmin.

Somic toimitti Raksystems Insinööritoimistolle myös modernit tulostus- ja kopiointilaitteet, jotka mahdollistavat dokumenttien hallinnan ja käsittelyn projektikohtaisesti.

Voimakas kasvu asetti muutostarpeita asiakaspalveluumme. Somicin ratkaisu mahdollisti palvelumme kehittymisen ja laajentumisen. Olemme hyvin tyytyväisiä Somicin palveluun. Somic Oy toimitti ratkaisut nopeasti sekä joustavasti jaksottaen toimitukset paikkakunnittain koko valtakunnan alueelle.

Marko Malmivaara
Toimitusjohtaja
Raksystems Insinööritoimisto Oy

SEY:llä oli tarpeena yhtenäistää liiton IT-ympäristö toimivaksi kokonaisuudeksi. Toteutimme Suomen Eläinsuojeluyhdistystenliitolle kokonaisvaltaisen IT-ratkaisun, joka kattoi kaiken ylläpidosta aina tietoliikenneyhteyksiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin asti. Myös tarjoamamme graafiset tulostusratkaisut ja kommunikaatiojärjestelmät paransivat liiton jäsenten palvelua ja helpottivat arkea.

Elämä on helpottunut IT:n osalta sen jälkeen, kun siirryimme Somicin asiakkaiksi.

Erja Peltola
Talouspäällikkö
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistystenliitto Ry

Somic toteutti Kahalle vaihteenhoitoympäristön ja Call Center -ratkaisun, jonka avulla asiakkaita pystyttiin palvelemaan aiempaa paremmin. Kahalle on ollut aina tärkeää asiakaspalvelun korkea laatu ja halu pysyä kehityksen mukana.

Olemme tyytyväisiä Somicin toteuttamaan ratkaisuun. Asiakastyytyväisyys on parantunut. Haimme luotettavuutta ja toimivuutta Somicin avulla.

Juha Ojala
Talous- ja hallintojohtaja
Kaha Oy Ab